Monday, 29 April 2013

MANIFESTO PAKATAN RAKYAT: MENGHAYATI KEDUDUKAN ISLAM SEBAGAI AGAMA PERSEKUTUAN, MENJAMIN HAK KEBEBASAN BERAGAMA

Pakatan Rakyat menghayati kedudukan Islam sebagai agama Persekutuan dan menjamin hak
kebebasan beragama seperti yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan.
Kedudukan Islam sebagai agama Persekutuan mempunyai peranan besar ke arah mengekalkan
perpaduan dan keharmonian rakyat Malaysia pelbagai kaum, melalui semangat saling hormat
menghormati dan faham memahami. Masyarakat Malaysia yang berasaskan penghayatan Islam dan
amalan beragama bakal melahirkan rakyat yang berakhlak, berintegriti dan tekun berusaha.

No comments:

Post a Comment

Dari Mana Depa Mai